Rozwiązania

Uporządkuj przepływ informacji

PathCase© pozwala na precyzyjne określenie potrzeb biznesu względem narzędzi informatycznych. PathCase Zbieramy i oceniamy wymagania w celu określenia, czy system informatyczny i związane z nim zasoby dostarczają odpowiednich, rzetelnych informacji i osiągają efektywnie cele organizacji. W przypadku większych wymagań od możliwości technicznych i organizacyjnych zebrane informacje są podstawą do nakreślenia wizji rozwoju systemów teleinformatycznych oraz służą do zdefiniowania zakresu projektu wdrożenia nowych rozwiązań IT.

Możliwości:

 • zarządzanie dostępem do wniosków
 • kontrola wyświetlanych pól z zależności od uprawnień zalogowanej osoby
 • tworzenie i podłączanie akcji: e-mail, kopiowanie wartości z formularza, wpisywanie historii, powiadomienia o zadaniach zbliżających się i przeterminowanych
 • modelowanie obiegów informacji za pomocą narzędzi graficznych
 • zarządzanie komunikatami: e-mail, historia, zadania
 • pełen wgląd w stan wnioski
 • zastępstwa, role dynamiczne (przełożony Autora, przełożony poprzedniego akceptanta, itp.)
Opis
Możliwości
 

Twórz oferty i zamówienia oraz faktury w jednym miejscu

eOferty to aplikacja do budowy ofert dla Klientów w systemie B2B lub wewnątrz Organizacji. Pozwala na budowanie e-Oferty oferty produktów, wybór Klienta, miejsca dostawy, płatności oraz dodanie kolejnych produktów z podaniem ich ilości, upustu, itp. Gotową ofertę można zapisać jako szablon, kopię roboczą, wysłać do systemu ERP (np. SAP, Scala, itp.), wygenerować plik PDF i wysłać do Klienta.

Możliwości:

 • pobieranie listy Klientów i Produktów z systemów zewnętrznych (SAP, Scala, itp.)
 • tworzenie oferty
 • wyszukiwanie oferty
 • wysyłanie powiadomień do opiekunów Produktów w celu akceptacji oferty
 • eksport oferty do pliku CSV - Excel
 • generowanie PDF
 • pełna modyfikacja wyglądu za pomocą plików CSS
Opis
Możliwości
 

Zarządzaj zgłoszeniami i zamówieniami

HelpDesk pozwala na składanie zamówień, wpisywanie problemów ze sprzętem czy obsługę incydentów. Zbudowany jest przy pomocy naszego autorskiego systemu PathCase© , które umożliwia zbudowanie elastycznego systemu do zgłaszania problemów, potrzeb lub zamówień w dowolnym dziale w firmie. Dzięki temu rozwiązaniu można w prosty i szybki sposób budować ścieżki akceptacyjne, dostosowywać akcje przejść z jednego stanu wniosku do drugiego, wprowadzać akceptujących w dowolnym momencie (dodatkowy krok ad-hoc).

Pracownicy mogą w jednym zgłoszeniu przeglądać zarówno swoje komentarze jak i odpowiedzi operatorów; jest także dostęp do wszystkich operacji wykonywanych w zgłoszeniu (dodanie komentarza, zmiana operatora, dodanie załącznika, itp.) HelpDesk współpracuje z modułem zarządzania sprzętem i użytkownikami AssetManagement.

Korzyści biznesowe

 • jeden punkt zgłoszeń problemów i centrum ich rozwiązań
 • natychmiastowy wgląd w swoje zgłoszenia
 • powiadomienia o zmianie stanu zgłoszenia (zmiana stanu, kategorii, operatora, itp.)
 • elastyczny dobór obsługujących zgłoszenia na podstawie kategorii
 • system kategorii i priorytetów, który umożliwia budowę systemu obsługi z poziomem usług (SLA)
 • raporty i statystyki dzienne, miesięczne, kwartalne i roczne
 • graficzne statystyki generowane za pomocą CompanyCharts

orgChart orgChart

HelpDesk

Strona główna po zalogowaniu pracownika działu obsługi zgłoszeń

HelpDesk

Zgłoszenie może mieć opis, kategorię oraz wstępnie przydzielonego operatora zgłoszenia.
Wszelkie zmiany w zgłoszeniu są zapisywane w historii
a wybrane zdarzenia są także zapisane w samym formularzu zgłoszenia.

Opis
Korzyści biznesowe
HelpDesk - ekrany główne
 

Znajdź pracownika i informacje

OrgChart posiada unikalne cechy, które umożliwiają wyszukiwanie pracowników (książka adresowa), rysowanie struktury organizacyjnej, dodawanie nowych pracowników i edycję ich danych. orgChart

Aplikacja pozwala na generowanie diagramów zależności pomiędzy pracownika firmy, umożliwia przeglądanie szczegółów zaznaczonych na diagramie osób a także daje możliwość przeszukiwania globalnej książki adresowej tworzonej na podstawie profili SharePoint, Active Directory, lub danych zapisanych w systemach SQL.

Możliwości:

 • pobieranie informacji z Active Directory, MSSQL, SharePoint
 • tworzenie i wyświetlanie wielu hierarchii w jednym miejscu
 • prezentowanie zależności przełożony/podwładny
 • dodawanie i edycja danych pracowników
 • dostęp z przeglądarki internetowej z obsługą Silverlight

orgChart orgChart

orgChart - struktura całej organizacji

Diagram zależności organizacyjnej dla zalogowanego pracownika - widok 3-poziomowy,
który wskazuje pracownika w całej hierarchi

orgChart

Diagram zależności organizacyjnej dla zalogowanego pracownika - widok 3-poziomowy,
który wskazuje przełożonego, pracownika i jego podwładnych

orgChart orgChart

orgChart - struktura całej organizacji

Po wyszukaniu pracownika kliknięcie w oknie wyników powoduje włączenie diagramu w widoku 3-poziomowym
oraz wyświetlenie danych w oknie szczegółów

orgChart

Okno dialogowe przy dodawaniu nowego pracownika w dodatkowej strukturze organizacyjnej

Opis
Możliwości
Struktura organizacyjna - diagram
Struktura organizacyjna - diagram, cd.
 
Poprawny plik XHTML 1.0 Transitional   Poprawny CSS!