Wybrane projekty

Wydajna poczta elektroniczna

termin realizacji: wrzesień 2009 - luty 2010

PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o., zaplanowała migrację systemu poczty elektronicznej na wersję Microsoft Exchange Server 2007 oraz migrację zbiorów folderów publicznych do platformy intranetowej Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Rozwiązanie zostało zaprojektowane i uruchomione dla kilku tysięcy użytkowników wraz z zalecanym wydzieleniem ról serwerów brzegowych, dostępowych oraz skrzynek pocztowych.

Dzięki zastosowaniu architektury klastra uzyskano wysoką dostępność, ciągłość świadczenia usług dla odbiorcy biznesowego oraz zwiększoną jakość techniczną całego rozwiązania.

Prace projektowe i wdrożeniowe obejmowały:

 • Analizę stanu infrastruktury pocztowej
 • Projekt techniczny Exchange 2007
 • Plan migracji folderów publicznych do SharePoint 2007
 • Instalację serwerów, macierzy dyskowych oraz zasobów sieciowych
 • Instalację i konfigurację Exchange 2007, podłączenie do istniejącej infrastruktury pocztowej
 • Instalację i konfigurację oprogramowania antyspam/antywirus
 • Konfigurację usług sieciowych, certyfikatów oraz nazw dla nowej organizacji
 • Migrację zasobów pocztowych
 • Przełączenia pracy na nową platformę e-mail

Zarządzanie fakturami zobowiązaniowymi

termin realizacji: luty 2008 - październik 2009

Dla naszego Klienta, tedrive Poland Sp. z o.o., zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy rozwiązanie wspierające obsługę procesów biznesowych oparte o usługi InfoPath Forms Services, InfoPath 2007 oraz oprogramowanie PathCase© Designer.

Obecnie modelujemy 5 procesów biznesowych:

 • Księgowość - zarządzanie fakturą zobowiązaniową
 • HR - obsługa szkoleń
 • Engineering - zarządzanie ofertami i sterowanie uruchomieniem/projektem
 • Produkcja - Proces tworzenia dokumentacji technologicznej i emisji
 • Jakość - Współpraca z dostawcami w dziedzinie wsparcia jakościowego

Rozwiązanie bazujące na dostępnych narzędziach firmy Microsoft pozwoli odpowiednio przeszkolonym kluczowym pracownikom na modyfikacje istniejących przepływów pracy, definiowanie nowych ścieżek decyzyjnych i zmianę domyślnych akcji po akceptacji lub odrzuceniu formularza.

Jeśli zajdzie taka konieczność, to nasze rozwiązanie pozwoli na budowę nowych przepływów pracy do obsługi nowych procesów biznesowych, bez konieczności programowania czy zakupów nowych narzędzi.

Audyt teleinformatyczny

termin realizacji: luty 2008 - październik 2009

Bezpieczne przechowywanie i przetwarzanie informacji jest kluczowe nie tylko pod względem technicznym, ale również prawny, organizacyjnym i prestiżowym. Impel IT Sp. z o.o. wybrała firmę IT Systemy do przeprowadzenia kompleksowego audytu bezpieczeństwa informacji:

 • weryfikacja Polityki Bezpieczeństwa Informacji
 • audyt urządzeń sieciowych
 • audyt witryn WWW
 • audyt sieci bezprzewodowych
 • audyt ppoż.
 • symulacja ataków sieciowych

W wyniku przeprowadzonych prac audytorskich wskazano miejsca, w których należy zwiększyć nakłady na podniesienie standardów bezpieczeństwa.

Zaowocowało to pozytywnym testem wg normy ISO 27001:2007, co jednoznacznie wskazuje, że organizacja Impel IT spełnia wysokie normy zarówno w przypadku elementów technicznych jak i podejścia pracowników do wartości bezpiecznej informacji.

Rejestracja wniosków kredytowych

termin realizacji: czerwiec - sierpień 2008

W Onninen Polska, projektujemy i wdrażamy rozwiązanie wspierające obsługę procesów biznesowych w oparciu o usługi InfoPath Forms Services oraz autorskie rozwiązanie do modelowania przepływów informacji - PathCase©.

Budowane rozwiązanie pozwala na:

 • Składanie Wniosku Elektronicznego
 • Dołączanie wymaganych załączników
 • Automatyczne wypełnianie zdefiniowanych pól na podstawie zadanych kryteriów (daty, dane pracowników, itp.)
 • Zdefiniowanie terminu wykonania zadania System przypomnień o przeterminowanych zadaniach
 • Podgląd złożonych wniosków, ich statusów oraz akceptujących
 • Automatyczną i ręczną weryfikację formalną Wniosku Elektronicznego
 • Weryfikację uprawnień i ról użytkowników systemu
 • Delegowanie zadań na podstawie wartości pól (np. kwota delegacji)
 • System zastępstw, który można połączyć z obiegiem Wniosku Urlopowego / Delegacji i zapisać informacje w kalendarzach Outlook
 • Raportowanie wg ustalonych kryteriów
 • Przeglądanie wniosków archiwalnych

Rozwiązanie bazujące na dostępnych narzędziach firmy Microsoft pozwoli odpowiednio przeszkolonym kluczowym pracownikom na modyfikacje istniejących przepływów pracy, definiowanie nowych ścieżek decyzyjnych i zmianę domyślnych akcji po akceptacji lub odrzuceniu formularza.

Jeśli zajdzie taka konieczność, to nasze rozwiązanie pozwoli na budowę nowych przepływów pracy do obsługi nowych procesów biznesowych.

Intranet i zarządzanie dokumentami

termin realizacji: październik-grudzień 2007

Trzeci Bank w Polsce (źródło: Rzeczpospolita) zdecydował się na usługi projektowo-konsultacyjne obejmujące swoim zakresem przygotowanie platformy Microsoft Office SharePoint Server jako repozytorium danych oraz portal publikacji ogłoszeń i powiadomień wewnątrz bankowych.

Nasi konsultacji wykonali projekt systemu a następnie czynnie uczestniczyli w następujących pracach:

 • Konfiguracja sprzętowa - instalacja i konfiguracja serwerów DELL, konfiguracja macierzy dyskowej
 • Systemy operacyjne - instalacja i konfiguracja Windows Server 2003, x64
 • Aplikacje - instalacja i konfiguracja usług IIS, MS SQL 2005, Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Dostosowanie wyglądu - stworzenie nowej szaty graficznej oraz przygotowanie szablonów definicji stron
 • Programowanie - modyfikacje obsługi wyszukiwania treści i osób, projekt i wykonanie webpartów do zaawansowanej prezentacji zadań

Dzięki zbudowanej platformie Intranet od wielu miesięcy pracownicy Banku mają dostęp do ogłoszeń, rozporządzeń czy dekretów organizacji, posiadają wgląd w dokumenty wewnętrze i publiczne, mogą składować informacje departamentu, jednostki czy zespołu w jednym miejscu i korzystać ze wszystkich tych informacji za pomocą przeglądarki internetowej.

Poprawny plik XHTML 1.0 Transitional   Poprawny CSS!