Usługi

Analiza Wymagań pozwala na precyzyjne określenie potrzeb biznesu względem narzędzi informatycznych. PathCase Zbieramy i oceniamy wymagania w celu określenia, czy system informatyczny i związane z nim zasoby dostarczają odpowiednich, rzetelnych informacji i osiągają efektywnie cele organizacji. W przypadku większych wymagań od możliwości technicznych i organizacyjnych zebrane informacje są podstawą do nakreślenia wizji rozwoju systemów teleinformatycznych oraz służą do zdefiniowania zakresu projektu wdrożenia nowych rozwiązań IT.

Projektowanie Rozwiązań wiąże się z wykonaniem profesjonalnych usług planowania i kontroli zadań przy wdrożeniu nowego rozwiązania PathCase IT przy udziale pracowników działu Sprzedaży, Marketingu, Kadr, Księgowości, IT i wielu innych.

Po przeprowadzeniu analizy wymagań biznesowych i technicznych definiujemy całą ścieżkę postępowania w przypadku uruchomienia projektu: harmonogram, podział zadań, przydział zasobów, budżetowanie, realizację i kontrolę stanu zadań i projektu. W każdym momencie Klient ma wgląd w aktualny stan projektu - zarówno dokumentacji jak i stanu realizacji prac.

Wsparcie Systemów zapewnia ciągłą i bezawaryjną pracę narzędzi informatycznych. PathCase Działom IT pozwala na komfortową pracę z konsultantami i praktykami technologii a całej Organizacji przynosi korzyści z wysokiej dostępności informacji, wysokiej jakości pracy działu IT oraz obniżeniu kosztów operacyjnych.

Organizujemy zróżnicowane wsparcie systemów i administratorów - stabilizację wdrożonego rozwiązania, wsparcie w umowie wieloletniej oraz pełny outsourcing systemów IT. Dzięki takiemu podejściu Klient może zorientować się w najlepszym dla niego modelu oceniając jakość usług i koszty.

BPIO oraz CoreIO - wspieraj biznes za pomocą dostępnych narzędzi

Optymalizacja Infrastruktury to przede wszystkim planowanie i realizacja dalekosiężnych planów wsparcia biznesu przez pracowników działu IT.

Odpowiednia analiza potrzeb działów biznesowych i możliwości działu IT pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów i narzędzi przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów stałych.
więcej ...

Zaplanuj strukturę IT - zwiększ efektywność

Oferujemy kompleksowe usługi analizy i projektu infrastruktury IT, która będzie wspierać biznes przy minimalizacji kosztów obsługi. Wykorzystaj potencjał narzędzi Microsoft do zwiększenia produktywności i efektywności.
więcej ...

Outsourcing wiedzy i zasobów

Rozwijamy naszą ofertę usług o kompleksową obsługę systemów teleinformatycznych. Proponowane obszary wsparcia obejmują outsourcing serwerów, systemów danych,
więcej ...

Nasza działalność pozwala usprawniać procesy biznesowe w takich obszarach jak:

 • komunikacja - Microsoft Exchange 2007, Office Communication Server 2007
 • publikowanie treści, zadań, kalendarzy - Sharepoint 2007
 • systemy operacyjne - Windows 2003/2008
 • bezpieczeństwo - Microsoft ISA 2006, Microsoft ForeFront System
 • zarządzanie infrastrukturą IT - System Center Configuration Manager 2007
więcej ...

Rozwiązania

PathCase

PathCase© - modelujemy przepływ informacji, dokumentów, obsługi wniosków elektronicznych oraz obiegu dokumentów. Pozwala na budowę ścieżek decyzyjnych i obsługę formularzy jak wnioski kredytowe, akceptacyjne, reklamacyjne, zamówienia, delegacje, zgłoszenia wewnętrzne.

więcej ...

e-Oferty

Zamówienia i ofertowanie łatwe jak nigdy dotąd !
Dzięki modułowi eOferty możliwe jest wyszukiwanie Klientów, tworzenie zamówień i Ofert, generowanie PDF.

więcej ...

Webparty

Nowe Rozwiązania, które zwiększą zadowolenie pracowników korzystających z platformy SharePoint:

 • passwordReset
 • changeUserInformations
 • agreementReminder
 • orgChart
 • companyCharts
 • sharePointListManagement
 • ganttCharts
 • enhancedAnnouncements

Każde z wymienionych narzędzi ułatwia pracę użytkowników, oszczędza czas działu wsparcia IT oraz wspomaga działy biznesowe w codziennych czynnościach.

Poprawny plik XHTML 1.0 Transitional   Poprawny CSS!